Nyheter

Oberoende bra journalistik blir allt dyrare och svårare att finna. Tiden och budgeten är knapp samtidigt som bruset tilltar. Kanalerna blitt allt fler men budskapen förenklats och avsaknaden av källkritik är påtaglig. Intresset för grävande journalistik, djupintervjuer och längre reportage ökar. Detta har lett till en polarisering mellan gratismedia och betald kvalitetsjournalistik. Den senare attraherar en publik som söker sig till specialskrifter med hög betalningsvilja och mindre frekvent utgivning.

Just där är och vill Metabol Media Sverige vara. Ni som producerar dagstidningar, facktidskrifter eller nischad webb är varmt välkomna att kontakta Metabol Media Sverige om ni behöver köpa in frilansmaterial med garanterat god standard samt relevans utifrån samtidens största frågor. Kontaktnät och specialkunskaper finns främst inom sjukvårdsfrågor men även media, politik, kultur och forskning. Personporträtt är en av de journalistiska artiklarna som människor läser i allra högst utsträckning. En människas öppenhjärtiga berättelse genom motgångar och framgångar fängslar. Metabol Media har intervjuat allt från politiker, läkare och lärare till fotomodeller och kärnfysiker.

Se artiklar här