Kränkningar av barn vid LSS-bedömningar

                                            Lill Hultman är socionomen som tog sina erfarenheter av funktionshindrade barn till forskarnivå. Nu disputerar hon med en avhandling som påvisar stora brister inom handläggningen av Lagen om stöd och service till vissa […]

Continue Reading

”Ena dagen bjuds man på semla andra dagen spyr man skit på oss”

Ett företag, två fackförbund och regeringen är sedan två år på kollisionskurs. Konflikten utspelar sig i Göteborgs hamn och gäller kollektivavtal kontra lagstiftning. Många pratar pengar och politik men få om vad lagen faktiskt säger eller hur hamnarbetarna mår. 2011 skrev det danska multinationella företaget APM Terminals ett kontrakt med Göteborgs kommun på 25 år […]

Continue Reading

Olle Larkö: Nolltolerans mot forskningsfusk!

Olle Larkö har arbetat med dermatologi i över 40 år. Nu medverkar han till Socialstyrelsens nya riktlinjer för psoriasis. Han var också den som gjorde anmälan om forskningsfusk på Sahlgrenska– vilket riskerar att bli Göteborgs Macchiariniaffär. Det råder misstankar om att Suchitra Holgersson och hennes forskargrupp begått forskningsfusk. 2016 inkom en anmälan till Göteborgs universitets […]

Continue Reading

Olivia Wigzell sätter patienten främst

Metabol Media möter generaldirektören för Socialstyrelsen under e-hälsodagen 2018. Vi talar om e-hälsovisionen, den ökande psykiska ohälsan bland yngre samt de kommande nationella riktlinjerna för psoriasis. 900 personer från akademi, näringsliv, vårdsektor och civilsamhälle samlades på Stockholm Waterfront i slutet av februari för att ta del av nationella e-hälsodagen 2018. Enligt regeringen och SKL ska […]

Continue Reading

Två liv med diabetes

Filippa Jartén och Sandra Bennerdt är två vanliga 20-åriga tjejer i Stockholm. I deras podcast följer lyssnarna med dem i vardagen där de pratar om hur det var att gå genom tonåren, skolgången, jobb och relationer. Med diabetes. Sandra fick diagnosen diabetes typ 1 när hon var åtta år gammal, 2005. Hon har alltså haft […]

Continue Reading

Vårdförbundet Student: Sjuksköterskornas VFU undermålig

Vårdförbundets studentorganisation leds av Viviana Lundberg. Hon älskar sitt yrke men går hårt åt sjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Som framtida maktspelare vill hon höja nivån på både utbildningar och arbetsplatser. Vad tycker du om sjuksköterskeutbildningen där du själv går? – Jag ser att Högskolan Kristianstad har en väldigt bra utbildning överlag. Jag vill speciellt lyfta den […]

Continue Reading

Politiker och journalister okunniga om artificiell intelligens

Det talas mycket om artificiell intelligens idag men vad är det och hur påverkar den oss? Vad är robotjournalistik och kommer alla soldater en dag att vara robotar? AI-experten Göran Lindsjö och språkteknologen Hillevi Hägglöf reder ut begreppen. Göran Lindsjö började arbeta med artificiell intelligens redan i mitten på 1980-talet. Förutom i det privata näringslivet […]

Continue Reading