Content

Vill du stärka ditt varumärke inom medicin, vård och sjukvårdspolitik långsiktigt? Då kan content vara ett effektivt sätt.

Många värjer sig allt mer inför traditionell reklam. Adbusters och streaming gör att reklamen tappar kraft – och där kan content och copy fylla en viktig funktion.

Metabol Media Sverige arbetar med lätthet in produkter, tjänster och idéer i redaktionell text utifrån kundens önskade målgrupp, kanal och syfte.

Metabol Media Sverige är helt enkelt sitt namn. Företaget är specialiserat på de metabola sjukdomarna samt de följdsjukdomar som kan yttra sig vid det metabola syndromet. Hjärt- kärlsjukdomar, hypertoni, diabetes, psoriasis och reumatism är några av diagnoserna som Metabol Media Sverige behärskar allra bäst.