Archive | Medicin

Olle Larkö: Nolltolerans mot forskningsfusk!

Olle Larkö har arbetat med dermatologi i över 40 år. Nu medverkar han till Socialstyrelsens nya riktlinjer för psoriasis. Han var också den som gjorde anmälan om forskningsfusk på Sahlgrenska– vilket riskerar att bli Göteborgs Macchiariniaffär. Det råder misstankar om att Suchitra Holgersson och hennes forskargrupp begått forskningsfusk. 2016 inkom en anmälan till Göteborgs universitets […]

Continue Reading

Olivia Wigzell sätter patienten främst

Metabol Media möter generaldirektören för Socialstyrelsen under e-hälsodagen 2018. Vi talar om e-hälsovisionen, den ökande psykiska ohälsan bland yngre samt de kommande nationella riktlinjerna för psoriasis. 900 personer från akademi, näringsliv, vårdsektor och civilsamhälle samlades på Stockholm Waterfront i slutet av februari för att ta del av nationella e-hälsodagen 2018. Enligt regeringen och SKL ska […]

Continue Reading

Två liv med diabetes

Filippa Jartén och Sandra Bennerdt är två vanliga 20-åriga tjejer i Stockholm. I deras podcast följer lyssnarna med dem i vardagen där de pratar om hur det var att gå genom tonåren, skolgången, jobb och relationer. Med diabetes. Sandra fick diagnosen diabetes typ 1 när hon var åtta år gammal, 2005. Hon har alltså haft […]

Continue Reading

Vårdförbundet Student: Sjuksköterskornas VFU undermålig

Vårdförbundets studentorganisation leds av Viviana Lundberg. Hon älskar sitt yrke men går hårt åt sjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Som framtida maktspelare vill hon höja nivån på både utbildningar och arbetsplatser. Vad tycker du om sjuksköterskeutbildningen där du själv går? – Jag ser att Högskolan Kristianstad har en väldigt bra utbildning överlag. Jag vill speciellt lyfta den […]

Continue Reading

Helene Hellmark Knutsson: Sverige får EMA

Den europeiska medicinmyndigheten, EMA, lämnar Storbritannien i och med Brexit. Sverige är en av de hetaste kandidaterna att ta över verksamheten. Men frågan är om det är medicinsk kompetens eller realpolitik som avgör vem som får uppdraget? Den 31 juli skulle ansökningarna vara inne från de 19 EU-länder som vill ta över någon av Storbritanniens […]

Continue Reading