Archive | Arbetsmiljöfrågor

Kränkningar av barn vid LSS-bedömningar

                                            Lill Hultman är socionomen som tog sina erfarenheter av funktionshindrade barn till forskarnivå. Nu disputerar hon med en avhandling som påvisar stora brister inom handläggningen av Lagen om stöd och service till vissa […]

Continue Reading

”Ena dagen bjuds man på semla andra dagen spyr man skit på oss”

Ett företag, två fackförbund och regeringen är sedan två år på kollisionskurs. Konflikten utspelar sig i Göteborgs hamn och gäller kollektivavtal kontra lagstiftning. Många pratar pengar och politik men få om vad lagen faktiskt säger eller hur hamnarbetarna mår. 2011 skrev det danska multinationella företaget APM Terminals ett kontrakt med Göteborgs kommun på 25 år […]

Continue Reading