Case

Reumatikerlinjen.se

Utmaning
Som partner till sjukvården vill det internationella läkemedelsbolaget Abbvie öka kunskapen om hur människor med reumatiska sjukdomar kan leva så friska liv som möjligt. Idén om att den enskilde patienten kan påverka sin hälsa och aktivt bör ställa krav på bästa möjliga vård är central. Den befintliga websidan reumatikerlinjen.se behövde ett estetiskt och kommunikativt ansiktslyft för att bredda målgrupperna och attraktionskraften.

Strategi
Metabol Media Sverige kartlade ett stort antal influencers med olika reumatiska diagnoser och började sedan intervjua personer med relevanta erfarenheter lämpliga för webbformatet. I redaktionsmöten lyftes även frågan om mer rörligt material samt att skapa en luftigare och mer lättläst känsla.

Resultat
Med reumatikerlinjen.se har Abbvie visat att företaget vill ta ett samhällsansvar genom att stärka upplysningen kring reumatiska diagnoser. Tillsammans med Metabol Media Sverige har man förbättrat tillgängligheten och attraktionskraften hos sin kanal som ständigt ökar i antal läsare. Du finner webbsidan här.