Author Archive | per

Olivia Wigzell sätter patienten främst

            Metabol Media möter generaldirektören för Socialstyrelsen under e-hälsodagen 2018. Vi talar om e-hälsovisionen, den ökande psykiska ohälsan bland yngre samt de kommande nationella riktlinjerna för psoriasis. 900 personer från akademi, näringsliv, vårdsektor och civilsamhälle samlades på Stockholm Waterfront i slutet av februari för att ta del av nationella e-hälsodagen […]

Continue Reading

Två liv med diabetes

          Filippa Jartén och Sandra Bennerdt är två vanliga 20-åriga tjejer i Stockholm. I deras podcast följer lyssnarna med dem i vardagen där de pratar om hur det var att gå genom tonåren, skolgången, jobb och relationer. Med diabetes. Sandra fick diagnosen diabetes typ 1 när hon var åtta år gammal, […]

Continue Reading

Vårdförbundet Student: Sjuksköterskornas VFU undermålig

                Vårdförbundets studentorganisation leds av Viviana Lundberg. Hon älskar sitt yrke men går hårt åt sjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Som framtida maktspelare vill hon höja nivån på både utbildningar och arbetsplatser. Vad tycker du om sjuksköterskeutbildningen där du själv går? – Jag ser att Högskolan Kristianstad har en väldigt […]

Continue Reading

Politiker och journalister okunniga om artificiell intelligens

            Det talas mycket om artificiell intelligens idag men vad är det och hur påverkar den oss? Vad är robotjournalistik och kommer alla soldater en dag att vara robotar? AI-experten Göran Lindsjö och språkteknologen Hillevi Hägglöf reder ut begreppen. Göran Lindsjö började arbeta med artificiell intelligens redan i mitten på […]

Continue Reading