Helene Hellmark Knutsson: Sverige får EMA

Den europeiska medicinmyndigheten, EMA, lämnar Storbritannien i och med Brexit. Sverige är en av de hetaste kandidaterna att ta över verksamheten. Men frågan är om det är medicinsk kompetens eller realpolitik som avgör vem som får uppdraget?

Den 31 juli skulle ansökningarna vara inne från de 19 EU-länder som vill ta över någon av Storbritanniens två EU-myndigheter i och med landets utträde ur Europeiska unionen, även kallat Brexit. Kravet från EU är att myndigheterna måste ha nystart senast i mars 2019 och att de städer som väljs har tillräckligt med både hotellplatser, skolor, utbyggd infrastruktur samt en egen myndighet med hög kvalité. Den 20 november väntas beslut om var medicinmyndigheten EMA och bankmyndigheten EBA kommer att placeras och Sverige är en av de hetaste kandidaterna för den första. Sveriges ansökan avser att förlägga sin verksamhet i både Stockholm och Uppsala.

Ovanlig valprocedur denna gång

I vanliga fall brukar beslut om var europeiska myndigheter ska förläggas så kommer frågan om EMA:s placering inte att avgöras i det Europeiska rådet utan i Allmänna rådet. Medlemsländerna har alla sex röster var och ger den kandidat man gillar bäst tre röster, den näst bästa två röster och den tredje bästa en röst. Konkurrensen om EMA är hög då myndigheten anses både skapa arbetstillfällen och har hög status i sig. Andra favorittippade länder vid sidan om Sverige är Danmark, Holland, Österrike, Italien, Irland, Spanien, Tyskland och Frankrike. Regeringens minister för forskning och högre studier, Helene Hellmark Knutsson, är förhoppningsfull inför Sveriges kandidatur.

Ett krav för kandidatur är att verksamheten ska kunna vara igång från första dagen. Är detta något som Sverige (eller något annat land) verkligen klarar?

– Det kommer vara svårt för vilket land som helst, men vi tror att Sverige har bra förutsättningar klara en flytt utan stora störningar.

Ett annat krav ligger på hotellkapacitet och infrastruktur. Hur bedömer du det gällande Stockholm och Uppsala?

– Idag finns 17 000 hotellrum inom 10 minuter från Stockholms central och det byggs nytt hela tiden. Det täcker mer än väl den hotellkapacitet som efterfrågats. Från Bromma och Arlanda kan man ta sig till innerstaden på tjugo minuter och lokaltrafiken i Stockholm bedöms hålla mycket hög klass vad gäller utbyggnad och tillförlitlighet.

Starkt näringsliv en fördel

En fördel som ofta påpekas är att Läkemedelsverket i Sverige har mycket gott renommé, finns det andra myndigheter som kan bidra till att locka?

– Självfallet ser vi en fördel med att ECDC ligger i Sverige och Stockholm. Utöver det är Sveriges starka universitetsforskning inom inte minst medicin och ICT en stor styrka. Detta tillsammans med nationell infrastruktur inom forskning, så som SciLifeLab, ESS och Max IV samt innovationshubbar med näringslivet ger Sverige en mycket stark Life Science-miljö. Även Folkhälsomyndigheten är en myndighet med beröringspunkter till EMA. Sammantaget utgör akademi, statliga myndigheter och näringsliv en mycket god miljö för EMA att finnas i, fortsätter Helene Hellmark Knutsson.

Danmark kandiderar också. De har både geografiskt närmare till andra länder och har också en välutvecklad läkemedelsindustri. Hur ska vi slå dem?

– Sverige har ett starkt erbjudande. Vi har unika fördelar som Karolinska institutet, ett av Europas främsta medicinska universitet, och det svenska Läkemedelsverket som efter UK är EMA:s mesta aktiva partner. Det finns även positiva synergieffekter att uppnå med den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC som redan finns i Stockholm men det är såklart att konkurrensen är fortsatt hård med hela 19 länder som ansökt om att få bli värdland, där inte bara Danmark är en stark konkurrent.

Påminner om Melodifestivalen?

Elaka tungor har likställt valproceduren med Melodifestivalen och OS. Förekommer det någon form av korruption vid dessa kandidaturer tror du?

– Sveriges ståndpunkt är att beslutet ska fattas baserat på objektiva kriterier i en transparent process eftersom detta ytterst handlar om patientsäkerheten i Europa. Den ståndpunkten står fast, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Enligt regeringen så innebär Sveriges kandidatur följande; ”Erbjudandet i ansökan garanterar att EMA och dess anställda flyttas smidigt till Stockholm, som har en unik och världsledande Life Science-miljö samt ett framgångsrikt samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri.” Oavsett utfall kommer den nation som tilldelas myndigheten att få avsevärda utgifter men också enorma tillskott i form av arbetstillfällen och service kopplade till verksamheten.

Text & foto: Per Hånell

Comments are closed.